Hitabet

Hitabet bir sanattır.     

DERS TANIMI

Nefes kullanımı

Nefesin doğru ve gerekli biçimde alınıp kullanılabilmesi, sesin etkili bir düzeye ulaştırılabilmesi, seslerin doğru yerden ve doğru zamanlamayla çıkartılabilmesi için uygulanan eğitimdir.

Dil bilimi

Söyleyiş yanlışlarının düzeltilmesi ve doğru konuşmanın temeli olan fonetik kurallarının öğretilmesi amacıyla uygulanan eğitimdir.

Etkili konuşma/hitabet

Hazırlıklı ya da hazırlıksız, birebir ve kalabalığa karşı yapılan akıcı, etkili ve rahat konuşma çalışmalarının kamera önünde beden dilini de kullanarak uygulanması.

EĞİTİM SÜRESİ

3 gün ( X 6 Saat)