Pazarlama İletişimi

Günümüzde işletmeler arasında fiyat, dağıtım ve ürün gibi araçlar bakımından rekabet şansı sona erdiğinden işletmeler rekabet çalışmalarını iletişim alanında sürdürmeye başladılar.

DERS TANIMI

Pazarlama iletişiminin kavramsal çerçevesi ve pazarlama karmasındaki yeri.

Pazarlama iletişiminin hedefleri

DRIP unsurları

Marcom mix: pazarlama iletişimi araçları

B2C , B2B iletişim süreçleri

Genel marcom trendleri

İletişim süreci ve etkili faktörler

WOMM

Marcom ile değişen ya da korunan tutumlar

Tüketicilerin karar verme süreçleri ve biçimleri

IMC stratejisi: yaklaşımlar, entegrasyon ve planlama

Pazarlama iletişimi plan çerçevesi çizme

Segmentasyon ve hedeflendirme

Konumlandırma kavramı ve konumlandırma stratejileri

Reklam etkililiği ve medya karması

Promosyon

Halkla ilişkiler ve sponsorluk

Doğrudan pazarlama ve kişisel satış

İlişkisel ve deneyimsel pazarlama

 

Örnek pazarlama iletişimi planlama taslakları

EĞİTİM SÜRESİ

2 Gün (X 6 Saat)