Proje Yönetimi

Fikir değerlidir ve projeye dönüştüğünde hayat bulur.

DERS TANIMI

Proje nedir?

Proje ile operasyonun farkı

Proje fikri nasıl oluşturulur? Fikri projeye dönüştürme pratikleri

Proje yönetimi

Zaman yönetimi

Maliyet yönetimi

Kalite yönetimi

Kaynakların yönetimi

İletişim yönetimi

Analiz çalışmaları

Mevcut durum analizi – SWOT Analizi

Problem analizi grup çalışması

Sonuçların değerlendirmesi: Problem ağacı sunumları

Paydaşlar ve paydaş analizi

Grup çalışması: Paydaş analizi

Sonuçların değerlendirilmesi: Paydaş analizi sunumu

Hedef ve strateji analizi

Grup çalışması: Hedef strateji belirleme

Sonuçların değerlendirilmesi: Hedef ve stratejiler sunumu

Mantıksal çerçevede yaklaşım ve müdahale mantığı

Grup çalışması: Proje hedefi, amacı

Grup çalışması: Faaliyetler ve varsayımlar

Sonuçların değerlendirilmesi: Mantıksal çerçevede doldurulan bölümlerin sunumları

Proje faaliyet planı oluşturma

Faaliyetleri bütçeleme

 

İzleme ve değerlendirme planı ve izleme değerlendirme yaklaşımı.  

EĞİTİM SÜRESİ

2 Gün ( X 6 Saat)