Temel İletişim Becerileri

Kurum çalışanlarına temel iletişim becerilerini aktarmak ve daha sonra alacakları diğer eğitimlere hazırlık amacıyla gerçekleştirilir.

DERS TANIMI

Kendi ilişki ve iletişim biçimini tanımak

Diğer kişilerin iletişim biçimini inceleyebilmek

Diğer kişilerle etkin iletişim kurmak

Etkili çatışma çözme yöntemlerini uygulamak

Eğitimin performans hedefleri:

Katılımcılara temel iletişim kavramları hakkında bilgi vermek

Katılımcıların yaptıkları iletişim hataları,

İletişim tarzları,

Çatışmaları çözme yöntemleri ve kendileri hakkında düşünmelerini sağlamak, farkındalık yaratmak

Katılımcıların iletişim becerilerini, uygulamalar yoluyla geliştirmelerini sağlamaktır.

Eğitimde ele alınacak başlıca konular:

İletişimin tanım ve ögeleri, çeşitleri, varsayımları

Dinleme

Duygu ve düşüncelerin, tutum ve davranışa etkisi

Çatışma

 

EĞİTİM SÜRESİ

2 Gün ( X 6 Saat)