fbpx

Eğitim Süresi: 2 Gün ( X 6 Saat)

Eğitim İçeriği:

 1. Markayı tanımlamak- Markalaşmanın amacı ve faydaları
  1. Markalaşmanın kökleri nereden geliyor ve bunun önemi nedir?
  2. Duygusal bir “şarj” olarak marka
  3. Marka kişiliği
  4. CBBE Piramidi: Bir sadakat simgesi olarak markanın önemi ve işlevi
  5. Benzersiz rekabet avantajınızın kanıtı olarak marka
  6. Perakende markalarının yükselişi
  7. B2B ve hizmet markaları- Markalaşma sadece hızlı tüketim için değildir
  8. Markalaştırma Süreci: Strateji, Konsept, Uygulamalar
  9. Markaların toplumsal değeri ve gücü
 1. Marka Yönetimi – Strateji
  1. Büyüme, markalaşma ve risk yönetimi: “Brand Halo”nun oluşturulması
  2. Rekabet avantajı olarak segmentasyon: Novel segmentasyon, mikro-segmentasyon, anti-segmentasyon
  3. Marka Konumlandırması: Tüketicinin zihninde güçlü bir yere sahip olmanın altın kuralları
  4. Duygusal Sermaye: Marka Deneyimleri, duygusal bir bağ olarak marka, “Brand Passion”
  5. Marka Genişlemesi: Ürün Yaşam Döngüsü, Markanın İyileştirilmesi, Marka Uzantıları
  6. Marka Mimarisi: Ürün markaları, Alt-Markalar, Kurumsal Markalar, Global/Yerel Markalar

 

 1. Marka Yönetimi – Marka Pazarlama Programlarının Planlanması ve Uygulanması
  1. Olumlu Çağrışımların Yaratılma Sürecinde Kaçınılmaz Karar Anları: Marka İsmi, Logolar, Sloganlar, Markalaşmanın Sinderallası olarak Ambalaj, Müşteri İlişkileri, Yeni Etkileşimlerin ve çağrışımların yaratılması
  2. Marka Değeri Yaratma Sürecinde Pazarlama Programlarının Tasarlanması: Pazarlamanın Kişiselleştirilmesi, İlişkisel Pazarlama, Kanal Stratejisi
  3. Pazarlama İletişimi Araçlarının Marka Değeri Yaratımına Yönelik olarak Entegrasyonu: Reklam, Promosyon, Etkinlik Pazarlaması ve Sponsorluk, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Kişisel Satış
  4. Marka Değeri yaratımında İkincil Marka Bilgisinin Kullanımı: Şirket, Menşe Ülkesi, Dağıtım Kanalları, Co-Branding, E-Brand, Lisanslama, Ünlü Kullanımı, Spor/Kültür ve Diğer Etkinlikler, Üçüncü Şahıs Kaynakları
  5. Dokunulamazın Yönetimi: Arketipsel Kodlamalarla Modern Mitolojinin Yaratılması Süreci
 1. Marka Gücünün Kavranması
  1. Brand Equity Kavramı: Markalar İş Dünyası İçerisinde nasıl bir değer yaratıyorlar?
  2. Marka Başarısının Ölçümlendirilmesi: Pazar Araştırması ve Marka Değerlendirmesi
  3. Metodolojiler: Brand Asset Valuator (Marka Değer Ölçer), Equitrend, Brandz, Marka Dinamikleri Piramidi, Brandz Voltage, Interbrand
  4. Marka Yönetimi Alet Çantası

      

 1. Markanın Zaman ve Mekânı Aşma Atılımları
  1. Üç Büyük Açmaz: Marka Yayılması, Marka Canlandırılması ve Marka Sonlandırılması
  2. Yeni ürünler ve Marka yayılımı (Avantajlar ve Dezavantajlar)
  3. Marka Canlandırılması: Marka Farkındalığının Genişletilmesi, Marka İmajının İyileştirilmesi, Yeni Pazarlar
  4. Markanın Coğrafi Sınırları ve Pazar Segmentlerini Aşması: Ulus aşırı markalar
  5. Global Pazarlama Programlarının Avantaj ve Dezavantajları
  6. Global Marka Stratejisi ve Global Müşteri Temelli Marka Değerinin Yaratılması
  7. Global Marka Kültürleri
  8. Ülkelerin ve ulusların markalaştırılması
  9. Markaların geleceği
 1. Örnek Çalışmalar/Alınacak Dersler
  1. Red Bull: Yeni Yöntemlerle Marka Değerinin Yaratılması
  2. Nike: Global Markanın Yaratılması
  3. Starbucks: “High-growth” bir markanın yönetimi
  4. Land Rover: Rasyonel özelliklerin duygusal marka kişiliğine dönüştürülmesi
  5. Lolipoplar: Jenerik ürünlerin farklı Pazar segmentlerine konumlandırılarak kategorinin genişletilmesi
  6. Caterpillar: Başarılı bir marka yayılımı
  7. Mazda: Bir markanın canlandırılması
  8. Jim Beam: Global Yeniden Konumlandırma ve pazarlama iletişimi araçlarıyla lokal adaptasyonlar
  9. Philips: Marka Felsefesi
  10. Harley Davidson: Bir Amerikan İkonunun Yaratılması
  11. Virgin Airlines: Lovemark

Bülten için Kaydolun

Güncel makaleleri, yeni seminerleri, etkinlikleri ve daha fazlasını takip edebilmek için. Her zaman iletişimde kalalım ne dersiniz :)