fbpx

Eğitim Süresi: 2 Gün ( X 6 Saat)

Eğitim İçeriği: 

Yeni çağın kalbinde güçlü bir marka iletişim unsuru olarak reklamlar yer alır. Ekonominin bu itici artı değer yaratıcı gücü, toplu iletişimin finansal kaynağı filmlerimize, giysilerimize, yaşamlarımızın en ulaşılmaz noktalarına kadar sokulmanın bir yolunu bulmuştur. Bu eğitimin genel amacı, bilginizi pazarlama iletişiminin bu temel unsuruyla ilgili olarak netleştirmek ve bunun belli bir sistematiği olduğu gerçeğine bağlayarak bilinçli ve eleştirel bir bakış üzerinden ticari ikon, anlatı ve öyküleri daha yakından algılamaya sizi teşvik etmektir. Eğitimin daha teknik olarak içeriksel amacı katılımcıların tutundurma araçlarını, şirketler ve reklâm ajansları arasındaki ilişkileri, reklâm kampanyası planlamasını ve planlamanın aşamalarını ve önemini kavramalarıdır. Reklam ve reklamcılık ilkeleri konusunda analitik düşünebilme ve stratejik karar verebilme yeteneği üzerinde de durulacaktır. Pazarlama içerisindeki reklamın yeri, reklamın bileşenleri, temel stratejileri, reklam ve türleri, reklam strateji ve uygulamaları, marka değeri ve kişilikleri, algı yönetimi, algı haritaları, medya planlama ve medya türleri, reklam örnekleri, güncel tartışma ve uygulamalar eğitimin ana yol haritasını oluşturacaktır.

Reklam Yönetiminin Tarihi ve Pratiği

Reklam Yönetiminin Kampanya Süreçlerindeki Rölü

Brand Destination Planlaması

Durum analizi

Tüketici Algılarının Benchmark Çalışması

Consumer Mind-Set

İçgörü Geliştirme Yolları

Reklamın Rolü

Hedef Kitle Segmentasyonu

Marka Konumlandırması

Marka Kişiliği

Marka Özü

Büyük Fikir Nedir?

İyi bir kampanya için doğru Brieifing

Reklam planlaması ve IMC

Bülten için Kaydolun

Güncel makaleleri, yeni seminerleri, etkinlikleri ve daha fazlasını takip edebilmek için. Her zaman iletişimde kalalım ne dersiniz :)